HCL 20/2017

privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalu contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu

HCL nr. 20 din 26.07.2017