HCL 2/2020

Privind mentinerea in anul 2020 a salariilor de baza ale functionarilor publici si ale personalului contractual din cadrul familiei ocupationale ,,Administratie” din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Bradeanu,la nivelul aferent lunii decembrie 2019