HCL 2/2018

privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu

HCL nr. 2 din 30.01.2018