HCL 18/2020

privind aprobarea proiectului /cererii de finantare si a cheltuielilor aferente „Infiintare centru de zi, Cantina sociala si Unitate de ingrijire la domiciliu pentru grupul vulnerabil persoane varstnice”