HCL 18/2019

privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bradeanu pe anul 2019