HCL 17/2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economicisi a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Extindere, reabilitare, modernizare si echipare Scoala Gimnaziala Bradeanu, com. Bradeanu, jud. Buzau”

HCL nr. 17 din 21.05.2018