HCL 14/2023

Privind aprobarea asocierii UAT COMUNA BRADEANU , judetul Buzau , conform Acordului de parteneriat , in vederea depunerii Proiectului ,, Tinerii , promotorii sustenabilitatii pentru un mediu curat ” , Proiect finantat din Fondul pentru mediu in cadrul Programului vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului 


Fișiere atașate: