HCL 14/2018

privind completarea pozitiei nr. 139 din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bradeanu, jud. Buzau

HCL nr. 14 din 27.04.2018