HCL 13/2023

Privind aprobarea unui Act aditional la contractul de delegare a gestiunii activitatii de colectare separate si transportul separat al deseurilor municipale si a celor similare in comuna Bradeanu , judetul Buzau nr. 11126/21.10.2022, pentru asigurarea continuitatii serviciului de salubrizare din comuna Bradeanu


Fișiere atașate: