HCL 12/2020

privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada Aprilie – Iunie 2020