HCL 11/2024

Privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizati si a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitare si extindere sistem public de alimentare cu apa si extindere sistem public de canalizare menajera in satele Bradeanu si Smardan ,comuna Bradeanu,judetul Buzau”


Fișiere atașate: