HCL 11/2019

privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada Aprilie – Iunie 2019