HCL 11/2018

privind aprobarea situatiilor financiare anuale si a contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli, al comunei Bradeanu, la 31 decembrie 2017

HCL nr. 11 din 05.03.2018