HCL 1/2020

Privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari ce vor fi efectuate in anul 2020 de catre persoanele apte de munca ,beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001,privind venitul minim garantat