HCL 24/2021

Privind aprobarea rectificarii Bugetului local si a Listei de investitii al Comunei Bradeanu pe anul 2021

Citeste

HCL 23/2021

Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada octombrie  –  decembrie 2021   

Citeste

HCL 22/2021

Privind stabilirea unei suprafete de teren in vederea depozitarii temporare a deseurilor inerte provenite din activitatile de constructii si demolari de pe raza comunei Bradeanu , judetul Buzau    

Citeste

HCL 21/2021

Privind aprobarea rectificarii Bugetului local si a Listei de investitii al Comunei Bradeanu pe anul 2021

Citeste

HCL 20/2021

Privind infiintarea si organizarea serviciului  ,, CONSILIUL LOCAL BRADEANU – SERVICIUL SALUBRIZARE ‘’ , serviciu public de interes local  , specializat , cu personalitate juridical  , infiintat si organizat in subordinea Consiliului Local al comunei Bradeanu , judetul Buzau

Citeste