Dispozitia 121/2022

Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu catre d-na Vlad Narcisa Florica , Referent asistent , in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu , judetul Buzau

Citeste

Dispozitia 120/2022

Privind incetarea suplimentului pentru combustibilii solizi/petrolieri ,suplimentului pentru energie electrica lunar, d-nei Nistor Sofia cu domiciliul in comuna Bradeanu , judetul Buzau

Citeste

Dispozitia 119/2022

Privind incetarea suplimentului pentru combustibilii solizi/petrolieri ,suplimentului pentru energie electrica lunar, d-lui Gidiuta Cristofor Aurel cu domiciliul in comuna Bradeanu , judetul Buzau

Citeste