Dispozitia 95/2024

Privind constituirea si stabilirea componentei comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii ,, REPARATII DRUM SMARDAN-COMUNA BRADEANU ,JUDETUL BUZAU”