Dispozitia 79/2023

Privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de ,, REABILITARE SI EXTINDERE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI EXTINDERE SISTEM PUBLIC DE CANALIZARE MENAJERA IN SATELE BRADEANU SI SMARDAN, COMUNA BRADEANU , JUDETUL BUZAU