Dispozitia 72/2022

Privind modificarea si completarea Fisei postului doamnei Mihalcea Floricica ,avand functia contractuala de executie de asistent medical comunitar , grad profesional – debutant ,gradatia 1