Dispozitia 60/2021

Privind delegarea functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu catre d-na Vlad Narcisa Florica ,Referent asistent, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu, judetul Buzau