Dispozitia 5/2024

Privind constituirea si stabilirea componentei comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii ,, EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA BRADEANU,JUDETUL BUZAU”