Dispozitia 47/2020

Privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de ” Servicii de proiectare -faza PT aferente obiectivului ,,Extindere ,reabilitare ,modernizare si echipare Scoala Gimnaziala Bradeanu,Judetul Buzau”