Dispozitia 46/2020

Privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de ” Servicii de proiectare -faza PT aferente obiectivului ,, Sediu nou pentru Gradinita cu Program Normal ,sat Mitropolia , Comuna Bradeanu,Judetul Buzau”