Dispozitia 45/2020

Privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare organizat in data de 04.05.2020 la Compartimentul Achizitii Publice , Resurse Umane