Dispozitia 43/2022

Privind numirea unui curator special pentru persoana cu handicap grav Dugea Constantin