Dispozitia 36/2022

Privind modificarea si completarea Dispozitiei Primarului nr.215 din 07.12.2020 privind constituirea echipei de implementare a proiectului ,, Infiintare Centru de zi , Cantina sociala si Unitate de ingrijire la domiciliu pentru grupul vulnerabil persoane varstnice ” COD SMIS 127812