Dispozitia 35/2021

Privind constituirea Comisiei de receceptie la terminarea lucrarilor si de receptia finala pentru investitia ,,PLOMBE SI COVOR ASFALTIC DC 32 , COMUNA BRADEANU , JUDETUL BUZAU ”