Dispozitia 35/2020

Privind aprobareasi modalitatea de plata a indemnizatiei cuvenite d-lui Lupascu Soare