Dispozitia 33/2023

Privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de ,, PRIMA INFIINTARE A SISTEMULUI PUBLIC DE CANALIZARE MENAJERA IN SATELE BRADEANU SI SMARDAN, COM.BRADEANU,JUD.BUZAU SI REABILITAREA SISTEMULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN BRADEANU SI SMARDAN ,COM.BRADEANU,JUD.BUZAU-REST DE EXECUTIE”