Dispozitia 28/2023

Privind incetarea suplimentului pentru combustibilii solizi/petrolieri ,suplimentului pentru energie electrica lunar ,d-nei Gidiuta Georgeta cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau