Dispozitia 235/2021

Privind modificarea si completarea Dispozitiei Primarului nr.157 din 27.08.2019 privind constituirea echipei de implementare a proiectului ,, Reabiliatre termica Scoala Gimnaziala Smardan , Comuna Bradeanu ,parter+pod necirculabil cod SMIS 118721 si ,, Sediu nou pentru Gradinita cu Program Normal , sat Mitropolia .comuna Bradeanu ,judetul Buzau ” cod SMIS 124037