Dispozitia 225/2022

Privind incetarea suplimentului pentru combustibilii solizi / petrolieri , suplimentului pentru energie electrica lunar ,d-nei Popescu Sofia cu domiciliul in comuna Bradeanu , judetul Buzau