Dispozitia 20/2021

Privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de ,, Infiintare Centru de zi , Cantina sociala si Unitate de ingrijire la domiciliu pentru grupul vulnerabil persoane varstnice”