Dispozitia 193/2022

Privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de ,, PRIMA INFIINTARE A SISTEMULUI PUBLIC DE CANALIZARE MENAJERA IN SATELE BRADEANU SI SMARDAN , COM. BRADEANU, JUD. BUZAU SI REABILITAREA SISTEMULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN BRADEANU SI SMARDAN ,COM. BRADEANU , JUD. BUZAU – REST DE EXECUTIE”