Dispozitia 184/2020

Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-lui Jarcau Adrian avand CNP cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau