Dispozitia 183/2020

Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-lui Lalu Ion avand CNP cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau