Dispozitia 181/2020

Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-lui Constantin Bogdan Grigore avand CNP cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau