Dispozitia 180/2020

Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nei Utu Mariana avand CNP cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau