Dispozitia 179/2020

Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nei Stoian Ionela avand CNP cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau