Dispozitia 177/2020

Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nei Tudor Ioana avand CNP cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau