Dispozitia 175/2020

Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-lui Burca Constantin avand CNP cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau