Dispozitia 174/2020

Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nei Nita Ana Maria Marcela avand CNP cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau