Dispozitia 172/2020

Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nei Lupascu Cornelia avand CNP cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau