Dispozitia 171/2020

Privind acordarea stimulentului educational pentru familia d-lui Ciungu Constantin avand CNP cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau