Dispozitia 170/2020

Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-nei Serban Loredana avand CNP cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau