Dispozitia 17/2022

Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu catre d-na Vlad Narcisa Florica,Referent asistent , in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu , judetul Buzau