Dispozitia 17/2020

Privind acordarea gradatiei 2 corespunzatoare transei de vechime in munca pentru doamna Metea Elena-Viorica ,avand functia contractuala de executie de Guard in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu