Dispozitia 169/2020

Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-lui Lupascu Lili Catalin avand CNP cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau