Dispozitia 168/2020

Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-lui Patar Vasile ,CNP , cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau