Dispozitia 167/2020

Privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia d-luiCiungu Dumitru avand CNP cu domiciliul in comuna Bradeanu,judetul Buzau